REKLAMA

„NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”

„NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”

Dziś Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” (NURD).

Przeprowadzone działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Ustalono, że najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych powodują kierowcy pojazdów osobowych, a głównymi przyczynami tych zdarzeń jest nieustąpienie pieszemu należnemu mu pierwszeństwa na pasach dla pieszych. Z tej racji podczas prowadzonych działań nadzorem zostaną objęte miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub inne miejsca gdzie dochodziło do potrąceń.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

zachować szczególną ostrożność i uwagę,

ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście oraz wcześniej zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu.

Powyższe regulacje nie zwalniają pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Uwagę i ostrożność mają obowiązek zachować obie strony!

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany:

zachować szczególną ostrożność i uwagę,

ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Rowerzyści to także niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W znacznej mierze wypadki, w których poszkodowanym jest rowerzysta powstają z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowego przejeżdżania przejazdu dla rowerów.

Czytaj także